บาหลี 3 วัน 2 คืน

บาหลี 3 วัน 2 คืน

ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน -วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล - วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ

 

          เดินทางวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562

Code BL01
Country
Start From 10,999
Detail Download PDF