เกาหลี อันซอง โซล 5 วัน 3 คืน

เกาหลี อันซอง โซล 5 วัน 3 คืน

สวนศิลปะอันยาง – อันซองฟาร์มแลนด์ – อูจู การ์เด้น - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – คอสเมติค – คลองชองกเยชอน -พระราชวังเคียงบกกุง ชุดฮันบก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามูดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง - น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด – หมู้บ้านโบราณอึนพยอง – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 

เดินทางวันที่ 17 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2562

Code Korea5
Country
Start From 19,999
Detail Download PDF