เกาหลี พาจู โซล 5 วัน 3 คืน

เกาหลี พาจู โซล 5 วัน 3 คืน

สะพานแขวนมาจังโฮซู –โซลทาวเวอร์ - วัดพงอึนซา - ถนนกาโรซูกิล - สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล –ดิวตี้ฟรี– เครื่องสำอางค์คอสเมติค–ผลิตภัณฑ์
น้ำมันสน - โอลิมปิคพาร์ค –ศูนย์สมุนไพรโสม –ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู –พระราชวังถ็อกซูกุง– ถนนเลียบกำแพง
หิน–พลอยอเมทิส–ตลาดเมียงดง

เดินทางวันที่ 2 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2562

Code Korea03
Country เกาหลี พาจู โซล 5 วัน 3 คืน
Start From 13,999
Detail Download PDF