บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน

บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน

เมืองลอนดอน -- จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านนีลส์ ยาร์ด - ย่านไนซ์บริด - ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ -เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 62

Code EN02
Country บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน
Start From 29,999
Detail Download PDF