นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน

นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน

ศาลเจ้าโอสึคันนง  - ถนนช้อปปิ้งโอสึ  - ปราสาทนาโกย่า -  เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค  - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - อิออน มอลล์

 

เดินทางวันที่ 6 - 24 พฤศจิกายน 2562

Code JP03
Country
Start From 30,999
Detail Download PDF