จีน เซี่ยงไฮ้ นานกิง จูเจียเจี่ยว 5 วัน 3 คืน

จีน เซี่ยงไฮ้ นานกิง จูเจียเจี่ยว 5 วัน 3 คืน

เมืองเซี่ยงไฮ้

สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง – อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้

ร้านบัวหิมะ – หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง

สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

 

      เดินทางวันที่ 25 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม 2562

Code CN01
Country เซี่ยงไฮ้, นานกิง
Start From 12,999
Detail Download PDF