Osaka Takayama Snow

Osaka Takayama Snow

โอซาก้า–เกียวโต–ศาลเจ้าเฮอัน–เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–วัดคินคาคุจิ–นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ–อิออน จัสโก้-นาโกย่า–ทาคายาม่า–หมู่บ้านชิราคาวะโกะ–ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า–เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ-ลานกิจกรรมหิมะ–ปราสาทโอซาก้า–ดิวตี้ฟรี–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Code OSK02
Country Osaka Snow
Start From 25,999
Detail Download PDF