เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

ฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ - เมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์ - เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง

 

   เดินทางวันที่ 10 ตุลาคม ถึง 26 ธันวาคม 2562

Code VET02
Country
Start From 8,999
Detail Download PDF