เกาหลี ซอรัค โซล 6 วัน 3 คืน

เกาหลี ซอรัค โซล 6 วัน 3 คืน

เกาะนามิ – อุทยานซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติก – โซลทาวเวอร์ - สวนดอกหญ้า HANEUL PARK - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง -  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – EWHA WOMAN’S UNIVERSITY – ถนนฮงแด - HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต

 

    เดินทางเดือนตุลาคม 2562

Code KR001
Country เกาหลี ซอรัค โซล 6 วัน 3 คืน
Start From 15,999
Detail Download PDF