นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน

นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน

นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ – ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  -  ดิวตี้ฟรี  - ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ 

 

 เดินทางวันที่ 19 มิถุนายน ถึง 27 กันยายน 2562

Code ๋JP01
Country นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน
Start From 14,999
Detail Download PDF