เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3  คืน

เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท - เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – เมืองฮานอย

 

       เดินทางวันที่ 11 เมษายน ถึง 3 มกราคม 2563

Code VET001
Country
Start From 13,999
Detail Download PDF