อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี

เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ- ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล - เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท-  ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท 

Code IND01
Country Wonderful India
Start From 19,999
Detail Download PDF