Osaka Takayama Nara Frozen

Osaka Takayama Nara Frozen

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้ – นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บา้นชริาคาวะโกะ – ที่ทางการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่า ซนั มาชซิจิ – ลานกิจกรรมหิมะ – นารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ดวิตฟรี – ช้อปปิ้งชนิ ไซบาชิ

Code OSK01
Country Osaka Forzen
Start From 26,999
Detail Download PDF