Singapore Super Enjoy

Singapore Super Enjoy

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-MERLION PARK-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)-มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ SPETRA LIGHT & WATER SHOW-อิสระทุกท่านท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาสัย หรือเดินทางสู่เกาะมหาสนุก SENTOSA-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

Code SIN01
Country
Start From 13,999
Detail Download PDF