ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว  5 วัน 3

ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3

นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – กระเช้าคาจิ คาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์  - ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  – ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ 

เดินทาง 1 มกราคม - 19 มีนาคม 2563

Code asd678
Country ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3
Start From 21,999
Detail Download PDF