Osaka Takayama Nara Wonderful Snow

Osaka Takayama Nara Wonderful Snow

โอซาก้า-เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-วัดคินคาคุจิ-นาโกย่า-เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ-อิออน จัสโก้-นาโกย่า-ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวะโกะ-ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ-ลานกิจกรรมหิมะ-นารา-วัดโทไดจิ-ปราสาทโอซาก้า-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Code OSK03
Country
Start From 28,999
Detail Download PDF