ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก - Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)
 

เดินทาง กุมภาพันธ์-กันยายน 2562 

Code RT426
Country
Start From 14,888
Detail Download PDF