ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – วัดหลงซาน(ขอพรความรัก)  – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก - น้ำตกอู่ไหล(รวมนั่งรถราง) – ถนนโบราณอู่ไหล – Germanium Power –DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 

เดินทาง กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 

Code SA234
Country ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
Start From 17,999
Detail Download PDF