เกาหลี BEAUTY CHERRY BLOSSOM 6 วัน 3 คืน

เกาหลี BEAUTY CHERRY BLOSSOM 6 วัน 3 คืน

ANYANG ART PARK – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา -     ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – สวนสาธารณะยางแจชอน - พระราชวังเคียงบก – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – COSMETIC SHOP – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – โซลทาวเวอร์ – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - สวนสาธารณะยออีโด – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ทำคิมบับ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 

เดินทาง เมษายน 63

Code ๊๋UJT26
Country เกาหลี BEAUTY CHERRY BLOSSOM 6 วัน 3 คืน
Start From 21,999
Detail Download PDF