เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน

เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน

อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – Wolmi Theme Park – Wolmi Sea Train - ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – โซลทาวเวอร์ – สวนสาธารณะยออีโด - พระราชวังชังกย็อง – ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง –  Duty Free - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – STAR PARK – ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 

 เดินทาง เม.ย - พ.ค 63

Code BOS324
Country เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน
Start From 17,900
Detail Download PDF