เกาหลี Snow Beatiful 6 วัน 3 คืน

เกาหลี Snow Beatiful 6 วัน 3 คืน

เกาะนามิ –ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สกีรีสอร์ท - พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง  - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ทำคิมบับ ฮันบก – Trick Eyes Museum Ice Museum – ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 

เดินทาง 06-11 ก.พ. 63

Code DE34
Country เกาหลี Snow Beatiful 6 วัน 3 คืน
Start From 21,999
Detail Download PDF