ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เมืองไจ้โท-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้าและรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุมุเตา-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี
 

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63

Code LOJ12
Country สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
Start From 10,900
Detail Download PDF