เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์  4 วัน 3 คืน

เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) -สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE - บานาฮิลล์ - สวนสนุก FANTASY PARK - เว้ – แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – ตลาดดองบา  - เว้ – พระราชวังโบราณ  - ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน –  สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 – ดานัง –  วัดหลินอึ๋ง – สะพานมังกร - ดานัง – ตลาดฮาน 

เดินทาง ก.พ. - เม.ย 63

Code THD23
Country เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
Start From 12,999
Detail Download PDF