เกาหลี SNOW FESTIVAL ILLUMINATION 5 วัน 3 คืน

เกาหลี SNOW FESTIVAL ILLUMINATION 5 วัน 3 คืน

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – OOOZOOO ILLUMINATION - เทศกาลหิมะ ( Thai Snow  Week ) – สกีรีสอร์ท - พระราชวังเคียงบก – ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – โซลทาวเวอร์ – Duty Free – ตลาดเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย สวมชุดฮันบก ทำคิมบับ – ช้อปปิ้งถนนฮงแด – TRICK EYES      MUSEUM ICE MUSEUM – ซุปเปอร์มาเก็ต
 

เดินทาง 07-11 ก.พ. 63

Code SN53
Country เกาหลี SNOW FESTIVAL ILLUMINATION 5 วัน 3 คืน
Start From 22,900
Detail Download PDF