เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ซุปตาร์ บานาฮิลล์ที่รัก 4 วัน 3 คืน

เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ซุปตาร์ บานาฮิลล์ที่รัก 4 วัน 3 คืน

เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - ลงกระเช้า - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – พระราชวังไดโน้ย - ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม - พร้อมทั้งแต่งชุดจักรพรรดิที่ร้านอาหารเย็น  - เมืองฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง – สะพานมังกร - เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน 
 

เดินทาง ก.พ-พ.ค.63

Code VK43
Country เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ซุปตาร์ บานาฮิลล์ที่รัก 4 วัน 3 คืน
Start From 10,888
Detail Download PDF