เวียดนามเหนือ ซุปตาร์โซ HIGH  4 วัน 3 คืน

เวียดนามเหนือ ซุปตาร์โซ HIGH 4 วัน 3 คืน

ซาปา-สะพานแก้ว Rong May-ตลาดกลางคืนซาปา - เมืองซาปา - สถานีฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน -  จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน – เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต– น้ำตกซิลเวอร์ - เมืองซาปา-กรุงฮานอย - วัดหง๊อกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานพระอาทิตย์-ถนน36สาย - เมืองฮานอย-ฮาลองบก-ตลาดตามก๊ก

เดินทาง ก.พ.-มี.ค.63
 

Code MG1
Country เวียดนามเหนือ ซุปตาร์โซ HIGH 4 วัน 3 คืน
Start From 18,999
Detail Download PDF