มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน

มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน

มอสโคว์ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN  เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก –  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส - ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ - (บินภายใน) กรุงมอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ - มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ละครสัตว์ - IZMAILOVO MARKET - พิพิธภัณฑ์อวกาศ – ถนนอารบัต 
 

เดินทาง เม.ย. 63

Code SK86
Country มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน
Start From 79,900
Detail Download PDF