มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  9 วัน 7 คืน

มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

มอสโคว์ – (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก –  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส - ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ - พิพิธภัณฑ์ออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN  – ถนนอารบัต -  มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ละครสัตว์ - มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ - IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ เนินเขาสแปร์

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63

Code MS97
Country มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน
Start From 65,900
Detail Download PDF