รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  7 DAYS 5 NIGHTS

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 DAYS 5 NIGHTS

มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน - . มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส-  นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์ - มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์ - ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามกีฬาเลนิน 
 

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63

Code ึ75RM
Country รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 DAYS 5 NIGHTS
Start From 54,900
Detail Download PDF