เลทส์โก ยอดพยักฆ์ทองคำ 5 วัน 2 คืน

เลทส์โก ยอดพยักฆ์ทองคำ 5 วัน 2 คืน

เมืองเฉิงตู – ประเทศจีน – วัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองซิงจิง – ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน (รวมล่องเรือ) – เมืองง้อไบ๊ - เมืองง้อไบ๊ – วัดเป้ากั๋ว – ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นยอดเขา และรถอุทยาน) – องค์พระโพธิสัตว์           ผู่เสียนทรงช้าง – เมืองเฉิงตู – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - ถนนไทกู๋หลี่ และวัดต้าฉือ – ร้านหยก – ร้านยางพารา –– ถนนคนเดินชุนซีลู่
 

เดินทางเดือน ม.ค.-เม.ย. 2563

Code 52Dn
Country เลทส์โก ยอดพยักฆ์ทองคำ 5 วัน 2 คืน
Start From 11,999
Detail Download PDF