เลสโก นาโกย่า เพลินสโนว์ไวท์ EP.2 6 วัน 3 คืน

เลสโก นาโกย่า เพลินสโนว์ไวท์ EP.2 6 วัน 3 คืน

นาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ - ลานกิจกรรมหิมะ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน - เกียวโต - วัดไดโกจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง -  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ  
 

เดินทาง 16 ม.ค - 18 มี.ค 63

Code 3663DN
Country เลสโก นาโกย่า เพลินสโนว์ไวท์ EP.2 6 วัน 3 คืน
Start From 24,999
Detail Download PDF