เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3 วัน 2 คืน

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3 วัน 2 คืน

เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ป่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – หมนู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ชมวิวแม่น้ำห่าน - วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สะพานมือ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – เมืองดานัง – ตลาดฮาน 
 

เดินทางเดือน เมษายน .63
 

Code 32DN
Country เวียดนาม เลทส์โก สาวน้อยเมษา 3 วัน 2 คืน
Start From 12,999
Detail Download PDF