เลสโก อุบัตืรักเกาะสวรรค์ 3D2N

เลสโก อุบัตืรักเกาะสวรรค์ 3D2N

วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วิหารทานาล็อต  - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – สวนพระวิษณุ – ร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ 
 

เดินทาง 31 ม.ค. -  2 ก.พ. 2020 

Code 3D2N
Country เลสโก อุบัตืรักเกาะสวรรค์ 3D2N
Start From 10,999
Detail Download PDF