จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน 3 คืน

จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน 3 คืน

เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) – เมืองฉงชิ่ง -  เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – หงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองฉงชิ่ง – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม 
 

เดินทาง 13 - 24  ก.พ 2563

Code JE43
Country เลทส์โก บัลลังก์มังกรขาว 4 วัน 3 คืน
Start From 13,999
Detail Download PDF