ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6วัน 4คืน

ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6วัน 4คืน

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - กิจกรรม ณ ลานสกี – โอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – เมนูปู 3 ชนิด - ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้านจำหน่ายของฝาก – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ 

31 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2563

Code 123sd
Country
Start From 46,900
Detail Download PDF