จอร์แดน 7 วัน

จอร์แดน 7 วัน

  อัมมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – DEAD SEA - DEAD SEA –JERASH –AJLOUN –CITY TOUR AMMAN - KERAK – WADI RUM –AQABA - AQABA – PETRA -  เพตรา -  อัมมาน –SHOPPING 

เดินทาง 30 ธันวาคม - 5 มกราคม 2563

Code wrc159
Country
Start From 64,999
Detail Download PDF