ญี่ปุ่น ช้อปเพลิน 6D4N

ญี่ปุ่น ช้อปเพลิน 6D4N

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - กิจกรรมลานสกี (ตามสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อควาซิตี้ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ 
 

เดินทาง 22 ม.ค - 12 ก.พ 63

Code TK64
Country
Start From 43,900
Detail Download PDF