จอร์เจีย 7D5N

จอร์เจีย 7D5N

อิสตัลบูล – ช๊อบปิ้งย่านทักซิม – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบ บอสฟอรัส - บาทูมิ BUS ทะเลดำ - บาทูมี - ทบิลิซี  - กูดาอูรี –อ่างเก็บน้ำชินวารี - คัสเบกิ - GUDAURI – TBILISI    
 

 

เดินทาง 26 ธ.ค 62 - 06 ธ.ค 63

Code GG75
Country จอร์เจีย 7D5N
Start From 40,999
Detail Download PDF