รัสเซีย : มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D5N

รัสเซีย : มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D5N

มอสโคว์-จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -ห้างกุม- ชมเซอร์คัส - พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค HERMITAGE MUSEUM - โบสถ์หยดเลือด-เรือรบหลวงออโรร่า-Bronze horseman- ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ มอสโคว์ - มอสโคว์–METRO-IZMAILOVSKYMARKET-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์
 

 

เดินทาง ม.ค - เม.ย 63

Code MS75
Country รัสเซีย มอสโคว์ 7D5N
Start From 47,888
Detail Download PDF