เกาหลี เลสโก ตกปลาพาเพลิน 5D3N

เกาหลี เลสโก ตกปลาพาเพลิน 5D3N

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ลานสกี – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง – คอสเมติคดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง - โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนแคฮังนูรี – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 

 

เดินทาง 09 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563

Code ES53
Country เกาหลี เลสโก ตกปลาพาเพลิน 5D3N
Start From 15,999
Detail Download PDF