Beijing T-Sud Funny Snow

Beijing T-Sud Funny Snow

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน-สวนสาธารณะเป่ยไห่-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-

พระราชวังฤดูร้อน-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-หอบูชาฟ้าเทียนถาน-ร้านไข่มุก-ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานโหล่วกู่เซี่ยง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน-ร้านบัวหิมะ-SNOW WORLD SKI RESORT-ร้านปี่เซียะ-ตลาดรัสเซีย

Code BJ02
Country Beijing T-Sud Funny Snow
Start From 17,999
Detail Download PDF