ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NEW YEAR LUCKY BAG 5วัน 3คืน

ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NEW YEAR LUCKY BAG 5วัน 3คืน

วัดนาริตะ - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น - ลานสกี ฟูจิเท็น - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - นั่งเรือหงส์ ทะเลสาบยามานาคะโกะ - โอชิโนะฮักไก - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งซินจุกุ - งานประดับไฟหมูบ้านเยอรมัน - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - โตเกียว - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อควาซิตี้ - อิออลมอล -  โตเกียว 

 

เดินทาง 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

Code UHD986
Country
Start From 49,900
Detail Download PDF