ญี่ปุ่น Tokyo ดิสนีย์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ญี่ปุ่น Tokyo ดิสนีย์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

เมืองมัตสึชิม่า - วัดโกไดโดะ – เมืองฮิราซูมิ – ล่องเรือเกบิเค – เมืองฮานะมากิ - เมืองฮาจิมันไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า) - ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ – เมืองยามากะตะ - กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซนได - ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ

 

เดินทาง 27 ธันวาคม - 5 มกราคม 2563 

Code as223
Country
Start From 58,900
Detail Download PDF