ญี่ปุ่น TOKYO ซากุระ คาวาซึ 5 วัน 3 คืน

ญี่ปุ่น TOKYO ซากุระ คาวาซึ 5 วัน 3 คืน

กิจกรรมชงชา - กิจกรรม ณ ลานสกี - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - เมืองคาวาซึ - ชมซากุระแห่งคาวาซึ - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปคู่โตเกียว สกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - โอไดบะ -ห้างไดเวอร์ ซิตี้ - อควาซิตี้ -  หมู่บ้านเยอรมัน (ดูงานประดับไฟ) - วัดนาริตะ- ถนนหน้าวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ 
 

 

เดินทาง 12 - 27 ก.พ. 63

Code CA53
Country ญี่ปุ่น TOKYO ซากุระ คาวาซึ 5 วัน 3 คืน
Start From 27,900
Detail Download PDF