ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน  4 วัน 2 คืน

ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน

ไทเป-เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อนและประวัติศาสตร์ไต้หวัน-พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนตี๋-ร้านพายสับปะรด- ร้าน Germanium -วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 

 

เดินทาง : ม.ค.- มี.ค.. 63

Code PT42
Country ไต้หวัน เซใจไปไทเป 4 วัน 2 คืน
Start From 10,888
Detail Download PDF