NEW YEAR 2020 TAIPEI EXCELLENT 4 วัน 3 คืน

NEW YEAR 2020 TAIPEI EXCELLENT 4 วัน 3 คืน

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก)-ชมดอกไม้ไฟฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ - เดินทางเมืองหนานโถว- วัดจงไถฉาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เดินทางไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง- ตลาดกลางคืน-แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก - เดินทางไทเป-ร้านพายสับปะรด- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)- ร้านเครื่องสำอางค์-ช้อปปิ้งซีเหมินติง -อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-MITSUI OUTLET
 

 

เดินทาง : 31 ธ.ค. 62-3 ม.ค. 63

Code NYTP43
Country ไทเป 4 วัน 3 คืน
Start From 34,999
Detail Download PDF