ปีใหม่ เที่ยวเต็ม 6 วัน 3 คืน

ปีใหม่ เที่ยวเต็ม 6 วัน 3 คืน

โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ร้านจำหน่ายของฝาก – เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – ทะเลสาบซูวะ - กิจกรรม ณ ลานสกี(ตามสภาพอากาศ)– กิจกรรมชงชา – โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจูกุ – หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ) - วัดอาซากุสะ – โอไดบะ –- ห้างไดเวอร์ ซิตี้ – อควาซิตี้ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
 

 

เดินทาง 31 ธ.ค.62 - 05 ม.ค.63

Code TA63
Country
Start From 39,888
Detail Download PDF