ปีใหม่ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน

ปีใหม่ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน

โอซาก้า (สนามบินคันไซ)-เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ร้านจำหน่ายของฝาก-เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - นาโกย่า-ชิราคาวาโกะ-กิจกรรม ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า-ศาลาว่าการทาคายาม่า (ด้านนอก)-ซันมาจิซูจิ-กิฟุ-อิออน มอลล์ - ศาลเจ้าเฮอัน-กิจกรรมชงชา-ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
 

 

เดินทาง 30 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63

Code OT53
Country ปีใหม่ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน
Start From 35,888
Detail Download PDF