โตเกียว ปีใหม่ 5วัน 3คืน

โตเกียว ปีใหม่ 5วัน 3คืน

วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น - ลานสกี ฟูจิเท็น - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โอไดบะ -  ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อควาซิตี้ - โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 

 

เดินทาง 29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63

Code TO53
Country
Start From 49,900
Detail Download PDF