มัณฑะเลย์-สกายน์-อังวะ-มิงกุน 3 วัน 2 คืน

มัณฑะเลย์-สกายน์-อังวะ-มิงกุน 3 วัน 2 คืน

มัณฑะเลย์ – เมืองอังวะ – วิหารมหาอ่องมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยอังวะ – วัดบากะยา – มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเป่ง – วัดมหากันดายงค์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชิวพินมิน – มัณฑะเลย์ฮิลล์ – วัดกุโสดอว์ - สะพานไม้อูเป่ง – วัดมหากันดายงค์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – มิงกุน –เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชิวพินมิน – มัณฑะเลย์ฮิลล์ – วัดกุโสดอว์
 

 


เดินทาง  วันนี้ - สิ้นเดือนธันวาคม 2562
 

Code MAN32
Country มัณฑะเลย์-สกายน์-อังวะ-มิงกุน 3 วัน 2 คืน
Start From 11,999
Detail Download PDF